october

  1. Noun Ekim, yılın onuncu ayı
  2. Noun Ekim birası, Ekimde yapılan bira veya elma şarabı.
Russian Revolution
Ekim Devrimi Noun