office floater

  1. Noun (US) büro mefruşatının sigortası
  2. Noun (US) büro levazımatının toptan sigortası