offing

  1. Noun engin, açık deniz, denizin karadan görülebilen en uzak yeri.
  2. Noun kıyıdan çok uzak olan nokta.
(a) enginde, açıkta, uzak fakat görülebilen bir yerde, (b) yakın gelecekte, vukuu yakın veya muhtemel
olan, mutasavver, muhtemel.
a job in the offing: mutasavver/muhtemel görev.
There is a general election in the offing: Yakında genel seçim var.
eli kulağında Adverb
denize açılmak Verb
karadan uzak fakat görülebilen açık deniz