1. İsim engin, açık deniz, denizin karadan görülebilen en uzak yeri.
  2. İsim kıyıdan çok uzak olan nokta.
(a) enginde, açıkta, uzak fakat görülebilen bir yerde, (b) yakın gelecekte, vukuu yakın veya muhtemel
olan, mutasavver, muhtemel.
a job in the offing: mutasavver/muhtemel görev.
There is a general election in the offing: Yakında genel seçim var.
eli kulağında Zarf
denize açılmak Fiil
karadan uzak fakat görülebilen açık deniz