old age pension

  1. Noun (Br) yaşlılık sigortası
(Br) yaşlılık emeklilik kanunu
emeklilik fonu
yaşlılık emekli aylığı fonu
yaşlılık emeklilik sigortası Noun
yaşlılık emeklilik işleri yönetim ofisi
yaşlılık sigortası Noun
(Br) yaşlılık sigortası Noun
emekli maaşı Noun, Employment
yaşlılık maaşı Noun, Employment