oligopoly

  1. Noun, Competition Law oligopol
  2. Noun satıcı azlığı(ndan doğan piyasa durumu).
    oligopolistic: satıcı azlığından doğan/ilerigelen.
iki taraflı oligopol Noun, Competition Law
işbirlikçi oligopol Noun, Competition Law
yoğunlaşmış oligopol piyasası Noun, Competition Law
sınırlı sayıda satıcının bulunduğu piyasa fiyatı
sınırlı sayıda satıcının bulunduğu piyasa fiyatı