1. İsim, Rekabet Hukuku oligopol
  2. İsim satıcı azlığı(ndan doğan piyasa durumu).
    oligopolistic: satıcı azlığından doğan/ilerigelen.
iki taraflı oligopol İsim, Rekabet Hukuku
işbirlikçi oligopol İsim, Rekabet Hukuku
yoğunlaşmış oligopol piyasası İsim, Rekabet Hukuku
sınırlı sayıda satıcının bulunduğu piyasa fiyatı
sınırlı sayıda satıcının bulunduğu piyasa fiyatı