on behalf of

  1. namı hesabına
  2. namına
(a) adına, namına, yerine, …'i temsilen.
I come here on behalf of Mr. X: Mr. X'i temsilen geliyorum.

My husband can't be here today, so I'm going to speak on his behalf. (b) yararına, menfaatine, lehine.
nam ve hesabına Adverb, Law
birinin adına (namına
üye devletlerin hükümetleri adına
örgüt adına Adverb
birinin yerine ve hesabına hareket etme
firma adına hareket etmek Verb
acentenin müvekkiline izafeten dava açması Noun, Law
bağışta bulunmaya çağrı
birini mahkemede temsil etmek Verb, Law
birinin avukatı olmak Verb, Law
birinin avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Verb, Law
birini mahkemede savunmak Verb, Law
biri için piston yapmak Verb
üçüncü şahıs namına ödeme
(bir belgeyi) (birinin) yerine imzalamak Verb
bir firma namına imzalamak Verb
bir şirket namına imza atmak Verb
şirket namına imza atmak Verb
(Br) US yardımseverlik için para toplamak Verb
nam ve hesabına