on behalf of

(a) adına, namına, yerine, …'i temsilen.
I come here on behalf of Mr. X: Mr. X'i temsilen geliyorum.

My husband can't be here today, so I'm going to speak on his behalf. (b) yararına, menfaatine, lehine.
nam ve hesabına Zarf, Hukuk
birinin adına (namına
üye devletlerin hükümetleri adına
örgüt adına Zarf
birinin yerine ve hesabına hareket etme
firma adına hareket etmek Fiil
acentenin müvekkiline izafeten dava açması İsim, Hukuk
bağışta bulunmaya çağrı
birini mahkemede temsil etmek Fiil, Hukuk
birinin avukatı olmak Fiil, Hukuk
birinin avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil, Hukuk
birini mahkemede savunmak Fiil, Hukuk
biri için piston yapmak Fiil
üçüncü şahıs namına ödeme
(bir belgeyi) (birinin) yerine imzalamak Fiil
bir firma namına imzalamak Fiil
bir şirket namına imza atmak Fiil
şirket namına imza atmak Fiil
(Br) US yardımseverlik için para toplamak Fiil
nam ve hesabına