on the record

dosyada kaydı olmak Verb
dosyada kayıt ydıı olmak Verb
dosyayı tetkik ederek karar vermek Verb
bir ifadeyi kayda geçirtmek Verb
protokola kaydetmek Verb
rekor kırmaya çalışmak Verb
kayda/sicile geçirmek, kaydetmek.
protokolde olmak Verb
akreditifin arkasına ödenmiş olduğunu kaydetmek Verb