on the record

dosyada kaydı olmak Fiil
dosyada kayıt ydıı olmak Fiil
dosyayı tetkik ederek karar vermek Fiil
bir ifadeyi kayda geçirtmek Fiil
protokola kaydetmek Fiil
rekor kırmaya çalışmak Fiil
kayda/sicile geçirmek, kaydetmek.
protokolde olmak Fiil
akreditifin arkasına ödenmiş olduğunu kaydetmek Fiil