on thin ice

  1. çok nazik/müşkül/tehlikeli durumda.
    be/skate on thin ice: çok müşkül/tehlikeli durumda bulunmak,
    tehlike ile karşı karşıya olmak.
tehlikeli bir işe girişmek.