one- horse

  1. tek atlı
  2. yoksul
  3. âdi
bir tek atı olan.
a one-horse farmer. Adjective
küçük, önemsiz, âdi, basit, köhne, ikinci derecede. Adjective
küçük kasaba
yüksekten bakmak Verb
burnu büyük olmak Verb
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
yelkenleri suya indirmek Verb
direnmek, ayak diremek, öfkelenmek, kafa tutmak.
her şeyini bir ata yatırmak Verb
topal atla yarışa çıkmak.
(yarışta) bütün parasını bir at üzerine koyarak bahse girmek.
sevdiği konu üzerinde konuşmaya başlamak Verb
kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarına tepeden bakmak, kibirinden yanına yaklaşılamamak, “alçak dağları ben yarattım” demek.