operate against the public interest

  1. Verb kamu çıkarına aykırı hareket etmek
  2. Verb kamu menfaatine aykırı hareket etmek