operate against the public interest

  1. Fiil kamu çıkarına aykırı hareket etmek
  2. Fiil kamu menfaatine aykırı hareket etmek