operation department

  1. Noun harekât şubesi
  2. harekât dairesi
İşletme ve Yapım Başkanlığı Noun, Organizations
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi Noun, Organizations