operation department

İşletme ve Yapım Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi İsim, Kurum İsimleri