opportunity cost

  1. Noun, Competition Law fırsat maliyeti
  2. alternatif maliyet
  3. bir aktifi (örneğin , makineler) bir başka amaçla kullanmanın maliyeti
  4. bir şirketin depolama yeri olarak kullandığı bir binası vardır
  5. bunu başka bir şirkete
  6. diyelim haftada 500 dolara kiraya verdiğinde
  7. bu meblağ o binanın fırsat maliyetidir
sermayenin fırsat maliyeti Noun
sermayenin fırsat maliyeti (şirket içinde fonların etkin bir biçimde kullanılması sonucu beklenen kâr oranı