order of the day

  1. gündem
  2. günün konusu
  3. güncel konu
gündemde olmak Verb
gündeme geçmek Verb
gündeme geçmek Verb