ordinary course of business

  1. Noun, Law işlerin normal seyri
faaliyetlerin olağan seyri kapsamında Adverb, Law
işinin normal gidişi gereği davranmak Verb