original entry

  1. orijinal (asıl) kayıt
  2. gerçek kayıtlar
  3. defterlere geçirilen düzgün işlemler ve bilgiler
  4. orijinal kayıt ydı
muhasebe esas kayıt defteri. Noun
yevmiye defteri
nakit girdiler ve çıktıların kayıt ydıları Noun
nakit girdiler ve çıktıların kayıtları Noun
bölünmüş günlük defterler, ayrık günlük defterler Noun