original entry

  1. orijinal (asıl) kayıt
  2. gerçek kayıtlar
  3. defterlere geçirilen düzgün işlemler ve bilgiler
  4. orijinal kayıt ydı
muhasebe esas kayıt defteri. İsim
yevmiye defteri
nakit girdiler ve çıktıların kayıt ydıları İsim
nakit girdiler ve çıktıların kayıtları İsim
bölünmüş günlük defterler, ayrık günlük defterler İsim