original issue

  1. orijinal baskı
kuruluş hisse senedi
ilk hisse senetleri Noun
ortaklara verilen ilk hisse senetleri veya bunların yerini tutan belgeler