original stock

  1. aksiyonlu kapital
  2. (US) ana sermaye
  3. ana sermaye
kuruluş hisse senedi
ilk hisse senetleri Noun
ortaklara verilen ilk hisse senetleri veya bunların yerini tutan belgeler