original writ

  1. (US) davalının mahkemeye celbi