oust

  1. Transitive Verb (işten/yerden) çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, defetmek, (mevkiinden) indirmek/atmak.
    to oust a president.
  2. Transitive Verb, Law kapı dışarı etmek, (evinden) dışarı atmak, mülkünü elinden almak/zaptetmek/gaspetmek.
devrik Adjective, Politics-Intl. Relations
devrik lider Noun, Politics-Intl. Relations
şirketteki bir rakibin ayağını kaydırmak Verb
bir rakibi mevkiinden kovmak Verb
bir rakibi mevkinden kovmak Verb
piyasadan kovmak Verb
bir mahkemenin kaza yetkisini kabul etmemek Verb