out of proportion

  1. nisbetsiz
  2. nispetsiz
gelirine uygun olarak yaşamamak Verb
geliriyle orantılı olmamak Verb
(borsa) fiyatların anormal yükselmesi
tamamıyla nispetsiz
tamamiyle nisbetsiz