out of proportion

gelirine uygun olarak yaşamamak Fiil
geliriyle orantılı olmamak Fiil
(borsa) fiyatların anormal yükselmesi
tamamıyla nispetsiz
tamamiyle nisbetsiz