outline of a lecture

  1. bir dersin taslağı
  2. bir konuşmanın taslağı