outspoken criticism

  1. sözü esirgemeden yapılan eleştiri