over again

  1. bir (kere) daha, tekrar.
    Let's do it over again.
tekrar, yeniden, yeni baştan, bir kere daha.
I had to write the letter all over again: Mektubu
yeni baştan yazmak zorunda kaldım.
tekrarlamak, yeni baştan yapmak.
ağızda sakız gibi çiğnemek Verb
tekrar tekrar Adverb
defalarca Adverb
yeniden baştan başlamak Verb
yeni baştan başlamak Verb
bir kere daha yazmak Verb
rolünü bir daha tekrarlamak Verb