overcome sb's resistance

  1. Verb birinin direncini kırmak