overkill

  1. Noun aşırı yoketme yeteneği: nükleer silahlarla askerî bir zafer için gerekenden çok fazla sayıda düşmanı öldürebilme gücü.
  2. Noun gerekeni/amaç edileni çok aşan bir eylemin etki veya sonucu.