1. İsim aşırı yoketme yeteneği: nükleer silahlarla askerî bir zafer için gerekenden çok fazla sayıda düşmanı öldürebilme gücü.
  2. İsim gerekeni/amaç edileni çok aşan bir eylemin etki veya sonucu.