package deal

  1. Noun tüm-pazarlık, toptan pazarlık, takımı ile alışveriş: birçok maddeler ihtiva eden ve birinin kabulü/reddi
    öbürlerinin de kabulünü/reddini gerektiren sözleşme/anlaşma/öneri/teklif.
  2. Noun tüm-öneri: tüm pazarlığa konu olan maddelerin tümü.