part company

  1. Verb aynı niyette olmamak
  2. Verb birbirinden ayrılmak
(a) bozuşmak, darılmak, arkadaşlığa son vermek.
We parted company after the argument. (b) görüş
ayrılığına/ihtilâfa düşmek, anlaşamamak, zıtlaşmak, zıddına gitmek, zıt gitmek. He
parted company with his father on politics. (c) (birbirinden) ayrılmak.
We parted company at the airport.
birine veda etmek Verb
biriyle yollarını ayırmak Verb