participant contribution

  1. Noun, Insurance katılımcı katkı payı