particular risk

  1. müstesna haldeki riziko
  2. bir tek özel duruma ait risk