partition of a farm

  1. bir çiftliğin ortaklar arasında bölünmesi