pass one's life in review

  1. Verb hayatını gözden geçirmek
  2. Verb hayatının şöyle bir muhasebesini yapmak