passed ball

  1. Noun yakalanması mümkün iken kaçırılan top.