pay one's entrance

  1. Verb giriş ücretini ödemek