payable upon submission of proof of identity

  1. kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
  2. kimlik ispatı üzerine ödenir
  3. kimliğin saptanması üzerine ödenebilir