paying department

  1. tediyat yapılan kasa
  2. bölüm
  3. kısım
(US) ödeme yapan vezne bölümü
ödeme yapan vezne bölümü