peace to his memory

  1. ruhu sükûn içinde yatsın