pecking order

  1. resmi olmayan hiyerarşi
gagalama düzeni: kümes hayvanlarında kuvvetlinin zayıfı gagalayarak sindirdiği ve tahakkümü altına aldığı düzen. Noun
(insan toplumlarında) zorbalık/tahakküm düzeni, kuvvetlinin zayıfı ezerek baş eğdirdiği düzen. Noun