perform certain conditions

  1. Verb bazı şartları yerine getirmek