peri

  1. Noun peri. (peri gibi) güzel kız.
  2. Noun masal perisi.
(a) çevre, muhit, etraf:
periphery, periscope. (b) çevreleyen, saran, kuşatan, ihata eden:
perichondrium. Prefix
yakın(ın)da, civar(ında), bitişiği(nde):
perihelion, perinatal. Prefix
  1. fairy
  2. elf
  3. hob
  4. spirit
  5. sprite
  6. pixy
daemon
fairy chimneys Noun, Geography
tent rocks Noun, Geography
hoodoos Noun, Geography
tent rock Noun, Geography
hoodoo Noun, Geography
fairy chimney Noun, Geography
nymph
fairytale Noun
fairy tale Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna ... güzel olanlarına verilen isim