permeate among the people

  1. Verb halkın arasına nüfuz etmek