pick someone up on something

  1. Verb birini söylediği birşey için azarlamak
  2. Verb birini azarlamak
  3. Verb birine kızmak
  4. Verb birini kınamak
  5. Verb birini eleştirmek